BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Lisans Yönetmeliği - Ders Çakışmaları

Sevgili öğrenciler,

Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16 maddesinin 2. bendinde "Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yaptırılamaz” dendiği için F1 notu alınan dersler de dahil olmak üzere programda çakışan dersler kayıt edilemez. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikle alt dönemlerdeki derslerini tamamlamaları gerekmektedir.

Aynı yönetmeliğini, 17. maddesinin 2. bendi "Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, klinik ve saha uygulaması olan dersler dışındaki derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri (ödev, proje, kısa sınav, uygulama, işyeri uygulaması, atölye, tasarım stüdyosu, laboratuvar ve benzeri) yerine getirmek zorundadırlar. Birimler F1 notu aldığı halde devam zorunluluğu aranacak derslerini ilgili birim kurulu kararı ve Senato onayı ile ayrıca belirleyebilirler.” diyor. Diğer bir deyişle, öğrencinin daha önce F1 dersi aldığı bir dersin sonunda, derslere katılmasa bile F2 verilemez. Ancak söz konusu ders başka bir dersle programda çakışıyorsa, o çakışan dersi kodlayamaz. Öncelik F1 alınan derse verilmek durumundadır.

Öğrencilerimizin https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonetmelik/onlisans_yon_08.2020.pdf adresindeki yönetmeliği dikkatle okumaları önerilmektedir.