BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
2020-2021 Akademi Yılı Güz Dönemi Uygulama Esasları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLERİ 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI UYGULAMA ESASLARI

Başkent Üniversitesi’nde 2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılında küresel salgın nedeniyle “Uzaktan Eğitim ve Çevrim içi ağırlıklı aynı zamanda akademik birimlerin (Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu – Bölüm / Program) gereksinimlere uygun seyreltilmiş yüz yüze eğitimden oluşan Hibrit (Karma) Öğretim Modeli” uygulanacaktır. Bu kapsamda;

1. Akademik programlardaki teorik dersler dijital ortamda çevrim-içi olarak yapılacaktır.
2. Akademik programlardaki pratik, laboratuvar ve uygulamalar için 30 Kasım- 25 Aralık 2020 tarihleri arasında seyreltilmiş yüz yüze eğitim planlaması yapılabilecektir.
3. Tıp Fakültesi 6. Sınıf (Intörn) öğrencileri yüz yüze eğitime devam edeceklerdir.

4. Yüz yüze eğitim gerektiren dersler için Bölüm / Program düzeyinde farklı uygulamalar Dekanlık/Müdürlüklerin izin ve denetimi ile yapılacaktır.
5. Final sınavları, ara sınavlar sonrası Pandemi koşullarına göre gözden geçirilmek üzere, “yüz yüze” yapılacak şekilde planlanacaktır.
6. Kanal B ile birlikte yürütülen “Eğitime Destek Projesi”nin kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
7. Uzaktan öğretim olanağı olmayan öğrencilerimize Üniversitede bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilmesi sağlanacaktır.
8. Lisansüstü eğitim programlarında gerekli koşullar sağlandığı takdirde doktora yeterlik, tez savunma, proje, seminer vb. toplantılar yüz yüze yapılabilecektir.
9. İsteyen öğrencilere (lisansüstü eğitimde yeterlik ve tez aşamasındaki öğrenciler hariç) 2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılına mahsus ücretsiz kayıt dondurma olanağı sağlanacaktır.
10. Pandemi sürecinde öğretim yöntem ve teknikleri koşullara bağlı olarak yeniden değerlendirilebilecektir.

Üniversitemizin 2020-2021 akademik yılı Güz yarıyılı; “Küresel Salgında Yeni Normalin Koşulları”na uygun, öğrenci ve personel için sağlığı ön plana çıkaran, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimlerini de garanti eden bir anlayışla ve yukarıdaki ilke ve esaslara uygun bir çalışma anlayışı ile sürdürülecektir.

Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://baskent.edu.tr/upload/files/2020-21-guz_uygulama_esaslari.pdf?