BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR    : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD               : Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 

KADRO TÜRÜ VE SAYISI             : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:

 

Adı Soyadı

ALES Puanı

ALES (%60)

(A)

Yab. Dil Puanı

Yab. Dil (%40)

(B)

(A)+(B)’ye

göre sıralama

 

Açıklama

Onur Yiğit

82,16047

49,296282

 

93,75000

 

37,5

86,796282

Sınava Girebilir

Senar Arcak

 

81,41212

 

48,847272

92,50000

37

85,847272

Sınava Girebilir

 

Berna Bozdağ

 

80,70618

 

48,423708

 

92,50000

37

85,423708

Sınava Girebilir

Ozan Çağlayan Yıldırım

 

79,50732

 

47,704392

 

92,50000

37

84,704392

Sınava Girebilir

 

İlayda Müftüoğlu

 

83,26784

 

49,960704

 

86,25000

34,5

84,460704

Sınava Girebilir

 

Ayhan Göl

 

73,28953

 

43,973718

 

93,75000

37,5

81,473718

Sınava Girebilir

 

 

 

 

Jüri Başkanı                                                                             Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarıkaya Şen                       Dr. Öğr. Üyesi Selen Aktari Sevgi

 

Üye

Prof. Dr. Himmet Umunç

 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR    : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD               : Amerikan Kültürü ve Edebiyatı   

KADRO TÜRÜ VE SAYISI             : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayların Ön Değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10. Maddesi uyarınca jürimiz tarafından yapılmış ve ekte belirtildiği şekilde sıralanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı, listedeki 6 (altı) aday 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 13.00’da, G 310 nolu derslikte yazılı giriş sınavına katılacaklardır. İş bu tutanak jürimiz tarafından düzenlenmiş ve gereği için Dekanlık Makamına sunulmak üzere imza altına alınmıştır.

 

Jüri Başkanı                                                       Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarıkaya Şen                       Dr. Öğr. Üyesi Selen Aktari Sevgi

 

Üye
Prof. Dr. Himmet Umunç