İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri http://fef.baskent.edu.tr/ist
  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azalt
  • Haber Duyuru Sistemi
Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 1999-2000 Akademik Yılı Güz döneminde öğretime başlamış ve 2002-2003 Akademik Yılı Bahar dönemi sonunda da ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlarımızın önemli bir kısmı Yurt içi ve dışındaki seçkin üniversitelerde lisansüstü öğrenimine kabul edilmiştir. Aktif çalışma yaşamına doğrudan katılmak arzusunda olan mezunlarımız da gerek alanlarıyla ilgili gerekse alan dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından personel alımlarında özellikle tercih edilmektedir. Mezunlarımız Kamu Kurumları ( TUİK, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, DPT, Merkez Bankası ve Kamu Bankaları gibi), Araştırma Kurumları, Bilgisayar Yazılım Şirketleri, Bilgisayar Donanımı üreten ve Pazarlayan Şirketler vb., sektörlerde de görev yapmaktadırlar. Karar vericiler, verilere hızla erişmek ve erişilen verileri doğru biçimde yorumlamak zorundadır. Karar vericilerin İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri alanında donanımlı olması ve/veya bu alanlarda donanımlı bireylerle ortak çalışması bir gerekliliktir. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Programının hedefi, öğrencilerini karar vericilerin gereksinim duyacağı niteliklerle donatmaktır. Bu hedefe yönelik olarak hazırlanan programda istatistik alanında: temel uygulamalı istatistik derslerinin yanı sıra istatistiğin ve bilgisayar bilimlerinin gerektirdiği ölçüde matematik dersleri, istatistik kuramı, ileri düzeyde uygulamalı istatistik dersleri ile geniş bir yelpazedeki seçimlik dersler yer alır. Bilgisayar bilimleri alanında ise modern programlama tekniklerini, bilgisayar donanımını, bilgisayar sistemlerini kurmayı ve işletmeyi öğretmek amacıyla tasarlanmış dersler yer almaktadır. Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik uygulamaları alanlarındaki dersler bölümün bilgisayar laboratuarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Hızlı bir sunucu (server), multimedya projeksiyon cihazı, lazer yazıcı, tarayıcı ve PC'ler içeren laboratuar, üniversitenin hızlı ağ şebekesi ile internete bağlıdır. Her öğrencinin ayrı bir kullanıcı hesabı ve e-posta adresi vardır. Ders ve uygulama saatlerinde, her öğrenciye bir PC düşmektedir. Öğrencilerimiz Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Biyoloji, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi alanlarda veri derleme, istatistiksel analiz ve kestirimler yapabilecek düzeyde bilgilerle donatılmış olarak mezun olmaktadır. Ayrıca, bilgisayar programcılığı, bilgisayar sistemleri, donanımı ve kullanımı konularında da gerekli ve yeterli bilgilerle donatılmaktadırlar. Mezunlarımız resmi ve özel kuruluşların istatistik ve araştırma birimleri ile bilgi işlem, yazılım ve donanım birimlerinde istihdam edilmektedir. The department of Statistics and Computer Sciences started education in the Fall semester of the 1999-2000 Academic Year and conferred its first degrees to its graduates in the Spring semester of the 2002-2003 Academic Year. A significant number of our graduates have been accepted for postgraduate studies in distinguished universities both abroad and in Turkey. Moreover, students who chose to participate immediately to active business life have been preferred by companies and employers both for positions related to their field but also for other positions. Our graduates are employed in a variety of positions in institutions such as Governmental Organizations (Turkish Statistical Institute, Undersecretariat Of Treasury, State Planning Organization, Central Bank and other Public banks), Research Organizations, Software Development Companies, Computer Hardware Manufacturing and Marketing Companies and etc. Decision makers have to have access to data and information rapidly and interpret them accurately. Therefore, it is a necessity for decision makers to be equipped with knowledge in the areas of Statistics and Computer Science and/or to work with such skilled personnel. The aim of the Department of Statistics and Computer Science is to equip students with the knowledge and assets that are required by decision makers. At the programme developed in order to achieve this aim, in the statistics field: besides the basic applied statistic courses, mathematic courses as required by statistics and computer sciences, statistical theory, advanced applied statistics and a wide spectrum of elective courses are offered. At the computer science field courses focusing on cutting-edge programming techniques, computer hardware and establishing and managing computer systems are offered. In the Department of Statistics and Computer Science, courses are enhanced by application lectures held in the department computer laboratory. The laboratory houses a top notch server, multimedia projection equipment, laser printers, a scanner and a vast amount of PCs which are connected to the Internet via the wide local area connection of the University. Each student is given a seperate user account and e-mail address. At the courses and applied lectures each student is assigned a single PC. Our students graduate with the capabilities and knowledge to allow them to perform data collection, statistical analysis and forecasting in the fields of Economics, Operations Research, Biology, Health Sciences and Social Sciences. Furthermore, they are equipped with the necessary and required knowledge in the areas of computer programming, computer systems, hardware and operation. Our graduates are employed at the departments of statistics and research, information systems, software and hardware of both public and private sector organizations and companies.

 
Ziyaretçi: